Financiële tussenkomsten

Werkgevers en werknemers uit de groene sectoren hebben recht op een aantal financiële tussenkomsten.

Het paritair comité 145 gaf aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, de opdracht, om deze tussenkomsten uit te werken.

Wanneer U doorklikt vindt u uitleg over alle  tegemoetkomingen waarvoor ons Sociaal Fonds bevoegd is.

Om een financiële tussenkomst aan te vragen volstaat het gebruik te maken van de aanvraagdocumenten die u bij elk onderwerp vindt.

Wij zijn niet bevoegd voor de werkgevers en werknemers uit de sector van de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen. U kan hiervoor contact opnemen met onze collega's van het Sociaal Fonds voor de Aanleg en het Onderhoud van Parken en Tuinen
 
 
 

Financiële tussenkomsten

Seizoenarbeid

In de tuinbouwsector kan een tuinbouwbedrijf gelegenheidspersoneel in dienst nemen om drukke periodes van arbeid op te vangen. Deze vorm van tijdelijke arbeid is onderworpen aan heel wat regelgeving:

1. Wie mag seizoenarbeid uitvoeren en tijdens hoeveel arbeidsdagen?

2. Aan welke formaliteiten moet de werkgever voldoen om een seizoenarbeider tewerk te stellen?

3. Welke rechten en plichten moet de seizoenarbeider zelf respecteren?

Op deze vragen en meer krijgt u hier een antwoord.

Seizoenarbeid

Wetgeving

De tewerkstelling in de tuinbouw is onderworpen aan heel wat wetgeving. In dit onderdeel geven wij u zoveel mogelijk informatie mee. De soorten arbeid, seizoenarbeid, vaste arbeid en studentenarbeid komen aan bod net als de arbeidsvoorwaarden die afgesproken zijn in het paritair comité voor de tuinbouw.

 

 

Wetgeving

Nieuwsbrief

Ontvangt u graag het laatste nieuws, over onze werkzaamheden en de wijzigingen in de tewerkstelling in de tuinbouwsector, in uw mailbox? Schrijf dan hieronder in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuws

 • vrijdag 18 juli 2014
  Zomer 2014 : Tewerkstellingsplan 45+ - arbeidsreglement - verhuis van het Sociaal Fonds

  Tewerkstellingsplan voor de arbeider 45+

  Vanaf 1 juli 2014 kan het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (45+) met minimaal 10 jaar anciënniteit, toegepast worden in onze sector. Dit plan heeft tot doel de tewerkstelling van de oudere werknemers uit de sector te behouden door middel van het volgen van een opleiding.

   

  Het arbeidsreglement

  Het arbeidsreglement moet beschouwd worden als een bijlage bij de individuele arbeidsovereenkomst. Ook seizoenwerknemers zouden een kopie van het arbeidsreglement moeten krijgen, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd.

  Er bestaan basismodellen van dit arbeidsreglement bij de sociale secretariaten of u kan dit opzoeken via het internet.

  Tot voor kort kon een dergelijk basismodel aangekocht worden bij het Sociaal Fonds. Helaas is dit nu niet meer mogelijk.

   

  Verhuis van het Sociaal Fonds op 01/08/2014

  Het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf en de administratie van het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw verhuizen op 1 augustus 2014 naar een nieuwe locatie.

   

 • woensdag 5 februari 2014
  Wijziging forfaitaire daglonen per 1 januari 2014

  De RSZ heeft op haar website de  nieuwe forfaitaire daglonen gepubliceerd met betrekking tot de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw.

  Kleine variaties in de RSZ-bijdragen zijn mogelijk. De berekening is afhankelijk van een aantal factoren die van werkgever tot werkgever en van werknemer tot werknemer kunnen verschillen. De juiste bijdrage volgt altijd uit de finale aangifte.

 • maandag 23 december 2013
  Onze kantoren zijn gesloten van 25/12/2013 t.e.m. 01/01/2014

  Het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf is gesloten vanaf woensdag 25 december 2013 tot en met woensdag 1 januari 2014.

  Vanaf donderdag 2 januari 2014 staan we terug klaar om een antwoord te geven op al uw vragen.

 • Alle artikels