Financiële tussenkomsten

Werkgevers en werknemers uit de groene sectoren hebben recht op een aantal financiële tussenkomsten.

Het paritair comité 145 gaf aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, de opdracht, om deze tussenkomsten uit te werken.

Wanneer U doorklikt vindt u uitleg over alle  tegemoetkomingen waarvoor ons Sociaal Fonds bevoegd is.

Om een financiële tussenkomst aan te vragen volstaat het gebruik te maken van de aanvraagdocumenten die u bij elk onderwerp vindt.

Wij zijn niet bevoegd voor de werkgevers en werknemers uit de sector van de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen. U kan hiervoor contact opnemen met onze collega's van het Sociaal Fonds voor de Aanleg en het Onderhoud van Parken en Tuinen
 
 
 

Financiële tussenkomsten

Seizoenarbeid

In de tuinbouwsector kan een tuinbouwbedrijf gelegenheidspersoneel in dienst nemen om drukke periodes van arbeid op te vangen. Deze vorm van tijdelijke arbeid is onderworpen aan heel wat regelgeving:

1. Wie mag seizoenarbeid uitvoeren en tijdens hoeveel arbeidsdagen?

2. Aan welke formaliteiten moet de werkgever voldoen om een seizoenarbeider tewerk te stellen?

3. Welke rechten en plichten moet de seizoenarbeider zelf respecteren?

Op deze vragen en meer krijgt u hier een antwoord.

 

Belangrijke opmerking : seizoenarbeid is niet toegestaan in de subsector 145.04 Aanleg en Onderhoud van Parken en Tuinen

Seizoenarbeid

Wetgeving

De tewerkstelling in de tuinbouw is onderworpen aan heel wat wetgeving. In dit onderdeel geven wij u zoveel mogelijk informatie mee. De soorten arbeid, seizoenarbeid, vaste arbeid en studentenarbeid komen aan bod net als de arbeidsvoorwaarden die afgesproken zijn in het paritair comité voor de tuinbouw.

Het is ook van belang dat u binnen uw bedrijf een arbeidsreglement opmaakt, zodat uw werknemers de normen en gangbare arbeidstijden van uw bedrijf kent. Een voorbeeld van een dergelijk reglement kan u helaas NIET MEER bij onze organisatie verkrijgen. U kan zich hiervoor richten tot uw beroepsorganisatie of uw sociaal secretariaat.

 

 

Wetgeving

Nieuwsbrief

Ontvangt u graag het laatste nieuws, over onze werkzaamheden en de wijzigingen in de tewerkstelling in de tuinbouwsector, in uw mailbox? Schrijf dan hieronder in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuws

 • maandag 22 december 2014
  Uurlonen seizoenarbeid 2015 Tuinbouw en Landbouw

  Ook al is er een indexering van 0,03%, de facto heeft dit geen effect op de reële loonbarema’s. De huidige minimumlonen voor seizoenarbeid, van toepassing sinds 01/01/2014 in de land- en tuinbouwsector, blijven voorlopig dus van kracht.

 • dinsdag 16 december 2014
  Gelegenheidsformulieren 2015

  De gelegenheidsformulieren 2015 kunnen reeds besteld worden.

  We raden u aan om de documenten die u vóór 15 januari 2015 nodig hebt, te bestellen vóór 23 december 2014 – 14u00.

  Noteer in de mededeling van uw betaling zeker het jaartal "2015". Indien u, bij een overschrijving, uitgevoerd voor 31/12/2014, het jaartal niet vermeld, zullen we kaarten 2014 afleveren en kan er achteraf geen omruiling meer gebeuren!

 • dinsdag 16 december 2014
  Eindejaarspremie en syndicale premie 2014 voor de reguliere arbeider.
  Op 5 december 2014 werden aan alle reguliere arbeiders (voltijds en deeltijds) uit de tuinbouwsector, een schrijven gestuurd met betrekking tot hun eindejaarspremie en syndicale premie 2014. De eerste betaling wordt uitgevoerd op 16 december 2014. Alle dossiers welke binnen zijn voor Kerstmis, zullen ook uitbetaald worden voor 25 december 2014.
 • Alle artikels