Financiële tussenkomsten

Werkgevers en werknemers uit de groene sectoren hebben recht op een aantal financiële tussenkomsten.

Het paritair comité 145 gaf aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, de opdracht om deze tussenkomsten uit te werken.

Wanneer u doorklikt vindt u uitleg over alle  tegemoetkomingen waarvoor ons Sociaal Fonds bevoegd is.

Om een financiële tussenkomst aan te vragen volstaat het gebruik te maken van de aanvraagdocumenten die u bij elk onderwerp vindt.

Wij zijn niet bevoegd voor de werkgevers en werknemers uit de sector van de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen. U kan hiervoor contact opnemen met onze collega's van het Sociaal Fonds voor de Aanleg en het Onderhoud van Parken en Tuinen.
 

Lees meer

Seizoenarbeid

In de tuinbouwsector kan een tuinbouwbedrijf gelegenheidspersoneel in dienst nemen om drukke periodes van arbeid op te vangen. Deze vorm van tijdelijke arbeid is onderworpen aan heel wat regelgeving:

1. Wie mag seizoenarbeid uitvoeren en tijdens hoeveel arbeidsdagen?

2. Aan welke formaliteiten moet de werkgever voldoen om een seizoenarbeider tewerk te stellen?

3. Welke rechten en plichten moet de seizoenarbeider zelf respecteren?

Op deze vragen en meer krijgt u hier een antwoord.

 

Belangrijke opmerking : seizoenarbeid is niet toegestaan in de subsector 145.04 Aanleg en Onderhoud van Parken en Tuinen.

 

Lees meer

Wetgeving

De tewerkstelling in de tuinbouw is onderworpen aan heel wat wetgeving. In dit onderdeel proberen wij zoveel mogelijk onderwerpen m.b.t. tewerkstelling in de sector toe te lichten. De soorten arbeid, seizoenarbeid, vaste arbeid en studentenarbeid komen aan bod net als de arbeidsvoorwaarden die afgesproken zijn in het paritair comité voor de tuinbouw.

Het opmaken van een arbeidsreglement is ook erg belangrijk, zodat uw werknemers de normen en gangbare arbeidstijden van uw bedrijf kennen. Een voorbeeld van een dergelijk reglement is helaas NIET MEER bij onze organisatie te verkrijgen. U kan zich hiervoor richten tot uw beroepsorganisatie of uw sociaal secretariaat.

 

 

Lees meer

Nieuwsbrief

Ontvangt u graag het laatste nieuws over onze werkzaamheden en de wijzigingen in de tewerkstelling in de tuinbouwsector in uw mailbox? Schrijf dan hieronder in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuws

 • woensdag 12 oktober 2016
  Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer
  Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer

   

  December is standaard de maand van de ecocheques. Deze premie is verplicht voor alle reguliere arbeiders, werkzaam in de sector Land-en Tuinbouw in 2016. Het Sociaal en Waarborgfonds neemt de berekening, bestelling en communicatie naar de werkgevers en werknemers op zich. De details lees je hier.

 • donderdag 29 september 2016
  Eindejaarspremie 2016 voor uw vaste werknemers: wat bij ontslag?
  Eindejaarspremie 2016 voor uw vaste werknemers: wat bij ontslag?

   

  De eindejaarspremie 2016 voor uw reguliere arbeiders

   

  Tijdens de maand december 2016 zal het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, zoals elk jaar, de eindejaarspremies uitbetalen aan de reguliere werknemers uit uw sector.
  Gelieve de nodige informatie i.v.m. de uitdienstreding van uw werknemer(s) door te geven vóór vrijdag 21 oktober 2016.
 • maandag 21 december 2015
  Uurlonen seizoenarbeid 2016 Tuinbouw en Landbouw
  Uurlonen seizoenarbeid 2016 Tuinbouw en Landbouw

   

  Niet tegenstaande er een indexsprong ingevoerd werd, voor de periode 2015-2016, wordt er voor onze sectoren toch een beperkte indexatie van de lonen doorgevoerd van 0,47 %.  Deze indexaanpassing heeft ook invloed  op de minimumlonen voor seizoenarbeid. Deze worden dus per 1 januari 2016 verhoogd.

 • Alle artikels