De risicogroepen

De definiëring van de risicogroepen wordt omschreven in de CAO d.d. 19/11/2009 (n° 95882/co/145).

Tot de risicogroep behoren de personen welke tot één van de volgende categorieën behoren :

1. langdurige werklozen;

2. laaggeschoolde werkzoekenden;

3. personen met een handicap;

4. deeltijds leerplichtigen;

5. herintreders;

6. personen die een bestaansminimum trekken (via het OCMW-een leefloon);

7. laaggeschoolde werkzoekende (andere sector);

8. allochtonen;

9. Werklozen die een begeleidingsplan volgen of gevolgd hebben.