Financiële tussenkomsten

Werkgevers en werknemers uit de groene sectoren hebben recht op een aantal financiële tussenkomsten.

Het paritair comité 144 gaf aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw de opdracht om deze tussenkomsten uit te werken.

Wanneer u doorklikt vindt u uitleg over alle tegemoetkomingen waarvoor ons Sociaal Fonds bevoegd is.

Om een financiële tussenkomst aan te vragen volstaat het gebruik te maken van de aanvraagdocumenten die u bij elk onderwerp vindt.

Lees meer

Seizoenarbeid


In de landbouwsector kan een landbouwbedrijf gelegenheidspersoneel in dienst nemen om drukke periodes van arbeid op te vangen. Deze vorm van tijdelijke arbeid is onderworpen aan heel wat regelgeving:

1. Wie mag seizoenarbeid uitvoeren en tijdens hoeveel arbeidsdagen?

2. Aan welke formaliteiten moet de werkgever voldoen om een seizoenarbeider tewerk te stellen?

3. Welke rechten en plichten moet de seizoenarbeider zelf respecteren?

Op deze vragen en meer krijgt u hier een antwoord.

Lees meer

Wetgeving

 

De tewerkstelling in de landbouw is onderworpen aan heel wat wetgeving. In dit onderdeel proberen wij zoveel mogelijk onderwerpen m.b.t. tewerkstelling binnen de sector toe te lichten. De soorten arbeid, seizoenarbeid, vaste arbeid en studentenarbeid komen aan bod net als de arbeidsvoorwaarden die afgesproken zijn in het paritair comité voor de landbouw.

Het opmaken van een arbeidsreglement is erg belangrijk, zodat de werknemers o.a. de normen en gangbare arbeidstijden van het bedrijf kennen. Een voorbeeld van een dergelijk reglement is helaas NIET MEER bij onze organisatie te verkrijgen. U kan zich hiervoor richten tot uw beroepsorganisatie of uw sociaal secretariaat. 

Lees meer.