Het gelegenheidsformulier

 

1. De arbeider heeft nog geen gelegenheidsformulier

Wanneer een arbeider zich aanbiedt bij een potentiele werkgever, moet deze laatste altijd aan de seizoenarbeider vragen of hij/zij reeds een gelegenheidsformulier voor dat jaar bezit.

Indien dit niet het geval is wordt deze werkgever de zogenaamde 'eerste werkgever' van dat jaar. De eerste werkgever, van het nieuwe kalenderjaar, moet het gelegenheidsformulier aankopen, invullen en afleveren aan de werknemer. 

De werkgever laat de werknemer het gelegenheidsformulier onderaan ondertekenen waardoor de werknemer verklaart nog niet met een gelegenheidsformulier gewerkt te hebben.

Let op: voor buitenlandse seizoenarbeiders vult u bij het adres zijn woonplaats (adres in het thuisland van de seizoenarbeider) in en als rijksregisternummer vult u het bisnummer in dat in België aan hem werd toegekend en dat u gebruikt bij uw dimona-aangifte. 

 

Het voorblad van dit formulier dient door, de 'eerste' werkgever, ingevuld teruggestuurd te worden naar het Waarborgfonds.

 

Gelegenheidsformulieren voor werkgevers met RSZ-code 194, 494 of 594 kunnen uitsluitend worden bekomen bij het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, Diestsevest 32 bus 6a te 3000 Leuven.

 

Tuinbouwbedrijven kunnen deze bestellen door overschrijving van een betaling op het rekeningnummer van het fonds. Er kunnen geen formulieren afgehaald worden in de kantoren van het Waarborgfonds!

 

 

2. De kaart wordt eigendom van de seizoenarbeider

Het gelegenheidsformulier zelf (de kaart) wordt eigendom van de seizoenarbeider en mag NIET teruggestuurd worden naar het Waarborgfonds. Ook niet wanneer het maximum aantal dagen werd opgebruikt. Het gebruikte formulier moet door de werknemer worden bijgehouden (gedurende minstens 6 maanden).

 

Met deze kaart kan de seizoenarbeider, aan een nieuwe werkgever, tonen hoeveel dagen seizoenarbeid reeds werden gewerkt. Elke volgende werkgever vult ook zijn/haar gegevens bij aan op de kaart.

 

De arbeider noteert elk dag arbeid op de kaart. Op de achterzijde van het formulier moet het volgende worden ingevuld:

 •  De datum: de dag en de maand volstaan
 • Het volgnummer van de werkgever, terug te vinden op de voorzijde van het gelegenheidsformulier.
 • Bij het beëindigen van de arbeid wordt het effectief aantal gewerkte uren ingevuld (dus exclusief de pauzes)
 • Het gelegenheidsformulier dient op de plaats van de tewerkstelling te worden bijgehouden door de werknemer zelf.

De werkgever verifieert de ingevulde gegevens minstens éénmaal per week en parafeert ter bevestiging. Het is echter aan te raden dit vaker (dagelijks) te doen, ook voor de gelegenheidsformulieren van interimkrachten.

Bij het correct invullen van de kaart, kan er op elk ogenblik nagegaan worden hoeveel dagen seizoensarbeid de werknemer reeds heeft opgebruikt. Zo worden er onaangename verrassingen (bijkomende RSZ-rekening) voorkomen. De seizoenarbeider kan slechts gedurende 65/100 dagen binnen een kalenderjaar werken aan een verlaagd RSZ-tarief. Worden de 65/100 dagen overschreden, dan moet de laatste werkgever het normale RSZ-tarief betalen.

 

3. Geldigheid van een kaart

Een gelegenheidsformulier is 1 kalenderjaar geldig. Op de kaart wordt het jaartal afgebeeld en elke kaart heeft een eigen volgnummer.

 

Een seizoenarbeider mag maar over 1 kaart per jaar beschikken. Indien de arbeider zijn of haar kaart verliest, mag hij/zij in principe, dat jaar,  niet meer als seizoenarbeider werken.

 

 4. Twijfels bij het aantal dagen op de kaart

Heeft de werkgever twijfels bij het aantal, dan kan men het correct aantal dimona-dagen opvragen bij het Waarborgfonds.

Nieuws

 • vrijdag 23 december 2016
  Kerstvakantie
  Kerstvakantie

   

  Het Waarborg en Sociaal Fonds is gesloten vanaf 24 december 2016 tot en met 1 januari 2017. Wij wensen u een fijne en warme kerst.

   

   

 • donderdag 8 december 2016
  Gelegenheidsformulieren 2017
  Gelegenheidsformulieren 2017

   

  Gelegenheidsformulieren 2017 voor werkgevers met RSZ-code 194, 494 of 594 (Tuinbouw) en werkgevers met RSZ-code 193 (Landbouw) kunnen vanaf nu aangekocht worden bij het Waarborg en Sociaal Fonds.

  Bestel tijdig uw kaarten wanneer u ze begin januari nodig heeft!

 • woensdag 12 oktober 2016
  Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer
  Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer

   

  December is standaard de maand van de ecocheques. Deze premie is verplicht voor alle reguliere arbeiders, werkzaam in de sector Land-en Tuinbouw in 2016. Het Sociaal en Waarborgfonds neemt de berekening, bestelling en communicatie naar de werkgevers en werknemers op zich. De details lees je hier.

 • Alle artikels