Het loon van de seizoenarbeider in de tuinbouw

 

1. Het uurloon voor de seizoenarbeider in de tuinbouw

Vanaf 01 januari 2018 worden de lonen voor de seizoenarbeider als volgt vastgelegd:

 

Deelsector                                                      

  15+16 jaar 

  17 jaar      

 18 jaar en meer

 

 Groenteteelt en glasbouw (pc 145.060)

 € 6,94

 € 8,42

 € 8,89

 

 Fruitteelt (pc 145.050)
 € 7,18
 € 8,71

 € 8,89

 

 Bloemen- en sierplanten (pc 145.010)
 € 7,46
 € 9,05

 € 9,72

 

 Boomkwekerijen (pc 145.030)
 € 8,41
 € 10,21

 € 10,88

 

 Bosboomkwekerijen (pc 145.030)
 € 8,34  € 10,12

 € 10,80

 

 Champignonteelt (pc 145.070)
 € 6,71
 € 8,15

 € 9,59

 

 Fruitsorteerbedrijven (pc 145.050)
 € 7,13
 € 8,66

 € 8,88

 

(Minimumlonen geldig vanaf 01/01/2018)

 

Tot 31 december 2017 zullen de volgende lonen voor de seizoenarbeider gelden:

 

Deelsector

15+16 jaar

17 jaar

18 jaar en meer

Groenteteelt en glasbouw (pc 145.060)

€ 6,76

€ 8,20

€ 8,65

Fruitteelt (pc 145.050)
€ 6,99
€ 8,48

€ 8,65

Bloemen- en sierplanten (pc 145.010)
€ 7,26
€ 8,81

€ 9,46

Boomkwekerijen (pc 145.030)
€ 8,18
€ 9,94

€ 10,59

Bosboomkwekerijen (pc 145.030)
€ 8,12
€ 9,86

€ 10,52

Champignonteelt (pc 145.070)
€ 6,54
€ 7,94

€ 9,34

Fruitsorteerbedrijven (pc 145.050)
€ 6,94
€ 8,43

€ 8,65

(Minimumlonen geldig vanaf 01/01/2017)

 

2. De RSZ-bijdrage door de werkgever

 

Bovenop dit uurloon, dient de werkgever ook RSZ te betalen. Voor de seizoenarbeid in de tuinbouw is hier een gunstig regime uitgewerkt. De sociale bijdragen voor de werkgever worden berekend op een forfaitair dagloon. Dit dagloon wordt altijd in aanmerking genomen, ongeacht het aantal uren, dat de arbeider die dag, bij de werkgever heeft gewerkt.

Het huidige forfaitaire dagloon voor de tuinbouwsector, voor de meerderjarig seizoenarbeider, bedraagt

 • voor de eerste 65 dagen in de tuinbouwsector: 19,82 euro
 • voor de bloemisterijen: 19,82 euro
 • voor de 66ste tot en met de 100ste dag in de witloofteelt: 24,79 euro

De RSZ-bijdrage werkgever komt zo op ongeveer:

 • 7,48 euro/dag voor de RSZ-code 194 (groenteteelt, fruitteelt en boomkwekerijen)
 • 6,70 euro/dag voor de RSZ-code 494 (bloemisterijen)
 • 9,36 euro/dag voor de RSZ-code 594 (witloofteelt)
 • 7,48 euro/dag voor de RSZ-code 594 (Champignonteelt met akkoord toekomstplan) vanaf de 66ste dag.

 Kleine variaties in deze RSZ-bijdragen zijn echter mogelijk. De berekening is immers afhankelijk van een aantal factoren die van werkgever tot werkgever en van werknemer tot werknemer verschillen.  De juiste bijdrage volgt uit uw aangifte.

 

3. De RSZ-bijdrage door de seizoenarbeider

 

Meestal is er geen RSZ-bijdrage werknemer.

 

4. Bedrijfsvoorheffing op seizoensloon?

 

Er is een algemene afspraak dat, wanneer de werkgever, bedrijfvoorheffing inhoudt van het loon van de seizoenarbeider, dit 11,11% bedraagt.

Werkgevers die in het forfaitair boekhoudregime zitten, zijn niet verplicht deze inhouding uit te voeren.

Voor meer informatie hierover raden wij u aan dit te bespreken met uw boekhouder.

 

5. Loondocumenten voor de werknemer

 

a) loonbrief

De werkgever moet aan zijn werknemer altijd een loonbrief overhandigen waarop alle bedragen vermeld staan, welke zowel werden uitgekeerd als ingehouden .

Het is best dit in tweevoud op te stellen:

 • één exemplaar komt de werknemer toe
 • één exemplaar bewaart de werkgever. Indien de werkgever zijn werknemer contant ('in de hand') uitbetaalt raden we aan dit document door de werknemer te laten aftekenen "voor ontvangst" van het loon.

 

b) individuele loonstaat

Na afloop van een kalenderjaar moet de werkgever een individuele loonstaat afleveren aan zijn werknemer. Dit is een samenvatting van alle bedragen dat de werkgever aan de arbeider uitkeerde, evenals alle inhoudingen die zijn gebeurd op het loon.

 

c) fiscale fiche 281.10

Een werkgever kan er voor opteren om een bedrijfsvoorheffing van 11,11% in te houden op het loon van de arbeider. Dit wordt doorgestort aan de Belgische belastingsdienst.

In dit geval moet de werkgever wel een fiscale fiche opmaken voor zijn werknemer, zodat deze weet hoeveel hij/zij bruto verdiende en hoeveel belastingen er reeds werden doorgestort.

 

6. Bewaartermijn van de loonbrief

 

De werkgever moet deze loondocumenten minimum 5 jaar bijhouden.

 

 

Nieuws

 • vrijdag 23 december 2016
  Kerstvakantie
  Kerstvakantie

   

  Het Waarborg en Sociaal Fonds is gesloten vanaf 24 december 2016 tot en met 1 januari 2017. Wij wensen u een fijne en warme kerst.

   

   

 • donderdag 8 december 2016
  Gelegenheidsformulieren 2017
  Gelegenheidsformulieren 2017

   

  Gelegenheidsformulieren 2017 voor werkgevers met RSZ-code 194, 494 of 594 (Tuinbouw) en werkgevers met RSZ-code 193 (Landbouw) kunnen vanaf nu aangekocht worden bij het Waarborg en Sociaal Fonds.

  Bestel tijdig uw kaarten wanneer u ze begin januari nodig heeft!

 • woensdag 12 oktober 2016
  Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer
  Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer

   

  December is standaard de maand van de ecocheques. Deze premie is verplicht voor alle reguliere arbeiders, werkzaam in de sector Land-en Tuinbouw in 2016. Het Sociaal en Waarborgfonds neemt de berekening, bestelling en communicatie naar de werkgevers en werknemers op zich. De details lees je hier.

 • Alle artikels