Het loon van de seizoenarbeider in de tuinbouw

 

1. Het uurloon voor de seizoenarbeider in de tuinbouw

 

lijst lonen

 

2. De RSZ-bijdrage door de werkgever

 

Bovenop dit uurloon, dient de werkgever ook RSZ te betalen. Voor de seizoenarbeid in de tuinbouw is hier een gunstig regime uitgewerkt. De sociale bijdragen voor de werkgever worden berekend op een forfaitair dagloon. Dit dagloon wordt altijd in aanmerking genomen, ongeacht het aantal uren, dat de arbeider die dag, bij de werkgever heeft gewerkt.

Het huidige forfaitaire dagloon voor de tuinbouwsector

ber-soc-bijdr-lb-tb.xlsx

 Kleine variaties in deze RSZ-bijdragen zijn echter mogelijk. De berekening is immers afhankelijk van een aantal factoren die van werkgever tot werkgever en van werknemer tot werknemer verschillen.  De juiste bijdrage volgt uit uw aangifte.

 

3. De RSZ-bijdrage door de seizoenarbeider

 

Meestal is er geen RSZ-bijdrage werknemer.

 

4. Bedrijfsvoorheffing op seizoensloon?

 

Er is een algemene afspraak dat, wanneer de werkgever, bedrijfvoorheffing inhoudt van het loon van de seizoenarbeider, dit 11,11% bedraagt.

Werkgevers die in het forfaitair boekhoudregime zitten, zijn niet verplicht deze inhouding uit te voeren.

Voor meer informatie hierover raden wij u aan dit te bespreken met uw boekhouder.

 

5. Loondocumenten voor de werknemer

 

a) loonbrief

De werkgever moet aan zijn werknemer altijd een loonbrief overhandigen waarop alle bedragen vermeld staan, welke zowel werden uitgekeerd als ingehouden .

Het is best dit in tweevoud op te stellen:

  • één exemplaar komt de werknemer toe
  • één exemplaar bewaart de werkgever. Indien de werkgever zijn werknemer contant ('in de hand') uitbetaalt raden we aan dit document door de werknemer te laten aftekenen "voor ontvangst" van het loon.

 

b) individuele loonstaat

Na afloop van een kalenderjaar moet de werkgever een individuele loonstaat afleveren aan zijn werknemer. Dit is een samenvatting van alle bedragen dat de werkgever aan de arbeider uitkeerde, evenals alle inhoudingen die zijn gebeurd op het loon.

 

c) fiscale fiche 281.10

Een werkgever kan er voor opteren om een bedrijfsvoorheffing van 11,11% in te houden op het loon van de arbeider. Dit wordt doorgestort aan de Belgische belastingsdienst.

In dit geval moet de werkgever wel een fiscale fiche opmaken voor zijn werknemer, zodat deze weet hoeveel hij/zij bruto verdiende en hoeveel belastingen er reeds werden doorgestort.

 

6. Bewaartermijn van de loonbrief

 

De werkgever moet deze loondocumenten minimum 5 jaar bijhouden.