De groene sectoren

In de zogenaamde "groene sectoren" zijn er 3 paritaire comités en 4 fondsen voor bestaanszekerheid actief. De bevoegdheden zijn als volgt verdeeld:

 

Waarborg en Sociaal Fonds voor de Ondernemingen van Technische Land- en Tuinbouwwerken 
Adres

Gasthuisstraat, 31 bus 2 - 1000 BRUSSEL

Telefoon

02/274.22.08

Fax  02/400.71.26
Email

info@fonds132.be

Website  www.fonds132.be
Paritair comité 

132

Werkgeverskengetal

093

Activiteiten Aannemers van loonwerken: dit zijn bedrijven die voor rekening van land- en tuinbouwbedrijven werken uitvoeren zoals bijvoorbeeld graan maaidorsen, maïs hakselen, bieten rooien, enz....

 

 

Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw 
Maatschappelijke zetel

Trierstraat 61 - 1040 Etterbeek 

Alle briefwisseling naar

Diestsevest 32 bus 6a - 3000 Leuven

Telefoon 

016/24.70.70 (enkel tijdens de voormiddag) 

Fax 

016/24.70.79 

Email 

secr@fonds.be 

Website

www.fonds-landbouw.be

Paritair comité 

144

Werkgeverskengetal 

193  

Activiteiten  De typische landbouwactiviteit: rundvee-, varkens- en kippenhouderij, akkerbouwbedrijven (granen, suikerbieten, aardappelen...), maar ook manèges, broeierijen, telers van hop en tabak...

 

 

Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf 
Adres 

Diestsevest 32 bus 6a - 3000 Leuven

Tel.

016/24.70.70 (enkel tijdens de voormiddag) 

Fax. 

016/24.70.79  

Email:

secr@hortifonds.be

Website : www.fonds-tuinbouw.be

 

Paritair comité 

 

145.010 

 

bloementeelt 

145.030

boomkwekerij (incl. bosboomkwekerij) 

145.050 

fruitteelt 

145.060 

groenten in open lucht, glastuinbouw, witloof 

145.070 champignonteelt 

 

Werkgeverskengetal 
 194  groenteteelt, fruitteelt en boomkwekerijen 
 494  bloementeelt 
 594  witloofteelt 

 

Activiteiten

           

 

"Wat is tuinbouw

 

 

Sociaal Fonds voor de Inplanting en het Onderhoud van Parken en Tuinen 
Adres

Zuidstationstraat 30 - 9000 Gent

Tel. 

09/223.73.75

Fax. 

09/225.73.36 

Email: 

info@145-4.be

Website:

www.145-4.be

Paritair comité 

145.040 

Werkgeverskengetal

094

Activiteiten 

Aanleg en onderhoud van Parken en Tuinen