25 Latest Articles

Kerstvakantie

Kerstvakantie

 

Het Waarborg en Sociaal Fonds is gesloten vanaf 24 december 2016 tot en met 1 januari 2017. Wij wensen u een fijne en warme kerst.

 

 

...

Gelegenheidsformulieren 2017

Gelegenheidsformulieren 2017

 

Gelegenheidsformulieren 2017 voor werkgevers met RSZ-code 194, 494 of 594 (Tuinbouw) en werkgevers met RSZ-code 193 (Landbouw) kunnen vanaf nu aangekocht worden bij het Waarborg en Sociaal Fonds.

Bestel tijdig uw kaarten wanneer u ze begin januari nodig heeft!

...

Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer

Ecocheques 2016 voor de reguliere werknemer

 

December is standaard de maand van de ecocheques. Deze premie is verplicht voor alle reguliere arbeiders, werkzaam in de sector Land-en Tuinbouw in 2016. Het Sociaal en Waarborgfonds neemt de berekening, bestelling en communicatie naar de werkgevers en werknemers op zich. De details lees je hier.

...

Eindejaarspremie 2016 voor uw vaste werknemers: wat bij ontslag?

Eindejaarspremie 2016 voor uw vaste werknemers: wat bij ontslag?

 

De eindejaarspremie 2016 voor uw reguliere arbeiders

 

Tijdens de maand december 2016 zal het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, zoals elk jaar, de eindejaarspremies uitbetalen aan de reguliere werknemers uit uw sector.
Gelieve de nodige informatie i.v.m. de uitdienstreding van uw werknemer(s) door te geven vóór vrijdag 21 oktober 2016.
...

Uurlonen seizoenarbeid 2016 Tuinbouw en Landbouw

Uurlonen seizoenarbeid 2016 Tuinbouw en Landbouw

 

Niet tegenstaande er een indexsprong ingevoerd werd, voor de periode 2015-2016, wordt er voor onze sectoren toch een beperkte indexatie van de lonen doorgevoerd van 0,47 %.  Deze indexaanpassing heeft ook invloed  op de minimumlonen voor seizoenarbeid. Deze worden dus per 1 januari 2016 verhoogd.

...

De ecocheques 2015 voor de reguliere arbeiders werden besteld

 
De ecocheques 2015 (referteperiode 01/07/2014 - 30/06/2015.) voor de reguliere arbeiders in de tuinbouwsector werden berekend en besteld bij Edenred....

Eindejaarspremie en syndicale premie 2015 voor de reguliere arbeider

 
Op 4 december 2015 werd aan alle reguliere arbeiders (voltijds en deeltijds) uit de tuinbouwsector, een schrijven gestuurd met betrekking tot hun eindejaarspremie en syndicale premie 2015....

Gelegenheidsformulieren 2016

Gelegenheidsformulieren 2016

De gelegenheidsformulieren 2016 kunnen reeds besteld worden.

We raden u aan om de documenten die u vóór 20 januari 2016 nodig hebt, te bestellen vóór 21 december 2015 – 14u00.

Noteer in de mededeling van uw betaling zeker het jaartal "2016". Indien u, bij een overschrijving, uitgevoerd voor 31/12/2015, het jaartal niet vermeld, zullen we kaarten 2015 afleveren en kan er achteraf geen omruiling meer gebeuren!

...

Ecocheques 2015 voor de vaste werknemer

Ecocheques voor de reguliere arbeider in de tuinbouwsector
...

Eindejaarspremie 2015 voor uw vaste werknemers : wat bij ontslag?

De eindejaarspremie 2015 voor uw reguliere arbeiders
...

Uurlonen seizoenarbeid 2015 Tuinbouw en Landbouw

Ook al is er een indexering van 0,03%, de facto heeft dit geen effect op de reële loonbarema’s. De huidige minimumlonen voor seizoenarbeid, van toepassing sinds 01/01/2014 in de land- en tuinbouwsector, blijven voorlopig dus van kracht.

...

Gelegenheidsformulieren 2015

De gelegenheidsformulieren 2015 kunnen reeds besteld worden.

We raden u aan om de documenten die u vóór 15 januari 2015 nodig hebt, te bestellen vóór 23 december 2014 – 14u00.

Noteer in de mededeling van uw betaling zeker het jaartal "2015". Indien u, bij een overschrijving, uitgevoerd voor 31/12/2014, het jaartal niet vermeld, zullen we kaarten 2014 afleveren en kan er achteraf geen omruiling meer gebeuren!

...

Eindejaarspremie en syndicale premie 2014 voor de reguliere arbeider.

Op 5 december 2014 werden aan alle reguliere arbeiders (voltijds en deeltijds) uit de tuinbouwsector, een schrijven gestuurd met betrekking tot hun eindejaarspremie en syndicale premie 2014. De eerste betaling wordt uitgevoerd op 16 december 2014. Alle dossiers welke binnen zijn voor Kerstmis, zullen ook uitbetaald worden voor 25 december 2014....

Ecocheques 2014 voor de reguliere arbeider werden besteld

Sinds 2009 worden ecocheques toegekend aan de reguliere arbeiders uit de tuinbouwsector. De ecocheque is een betaalmiddel dat u, als werkgever, verplicht moet toekennen aan u werknemers en die de werknemer kan gebruiken voor de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen en diensten. De ecocheque is vrijgesteld van sociale bijdragen en is niet belastbaar. De waarde van de ecocheque is voor de werknemer een nettovoordeel. Ecocheques blijven verplicht uit te keren aan de werknemer, ook indien deze uw bedrijf ondertussen heeft verlaten....

Zomer 2014 : Tewerkstellingsplan 45+ - arbeidsreglement - verhuis van het Sociaal Fonds

Tewerkstellingsplan voor de arbeider 45+

Vanaf 1 juli 2014 kan het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers (45+) met minimaal 10 jaar anciënniteit, toegepast worden in onze sector. Dit plan heeft tot doel de tewerkstelling van de oudere werknemers uit de sector te behouden door middel van het volgen van een opleiding.

 

Het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement moet beschouwd worden als een bijlage bij de individuele arbeidsovereenkomst. Ook seizoenwerknemers zouden een kopie van het arbeidsreglement moeten krijgen, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd.

Er bestaan basismodellen van dit arbeidsreglement bij de sociale secretariaten of u kan dit opzoeken via het internet.

Tot voor kort kon een dergelijk basismodel aangekocht worden bij het Sociaal Fonds. Helaas is dit nu niet meer mogelijk.

 

Verhuis van het Sociaal Fonds op 01/08/2014

Het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf en de administratie van het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Landbouw verhuizen op 1 augustus 2014 naar een nieuwe locatie.

 

...

Wijziging forfaitaire daglonen per 1 januari 2014

De RSZ heeft op haar website de  nieuwe forfaitaire daglonen gepubliceerd met betrekking tot de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw.

Kleine variaties in de RSZ-bijdragen zijn mogelijk. De berekening is afhankelijk van een aantal factoren die van werkgever tot werkgever en van werknemer tot werknemer kunnen verschillen. De juiste bijdrage volgt altijd uit de finale aangifte.

...

Toekomstplan champignonteelt - nieuw KB

Het lang verwachte K.B. inzake het toekomstplan en de bijzondere seizoenregeling voor de champignonteelt werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad....

Lonen seizoenarbeid vanaf 01/01/2014

De nieuwe minimumlonen voor de seizoenarbeid in land- en tuinbouw werden gepubliceerd. Deze zijn toe te passen vanaf 1 januari 2014....

Gelegenheidsformulieren 2014 kan u nu bestellen - kostprijs 3,00 Euro/stuk

De gelegenheidsformulieren voor het nieuwe jaar 2014 kunnen reeds besteld worden. De kostprijs is nog steeds 3,00 euro per formulier.

We raden u aan om de documenten 2014, die u vóór 15 januari 2014 nodig hebt, te bestellen vóór 20 december 2013. We leveren de documenten ten vroegste af vanaf 23 december 2013.

 

...

Nieuwigheden in voege op 1 oktober 2013

Op 1 oktober 2013 treden er een aantal wijzigingen op met betrekking tot de gelegenheidsarbeid in de horeca en de combinatie student - gelegenheidsarbeid.
In de horeca kan men opnieuw gebruik maken van gelegenheidsarbeid.
De combinatie student-gelegenheidsarbeid verdwijnt. In dimona wordt de aangifte "STX" afgeschaft.

...

De ecocheques 2013

Sinds 2009 werd er in het Paritair comité voor de tuinbouw beslist om, elke jaar, een éénmalige premie toe te kennen van maximum 250,00 euro bij reguliere tewerkstelling. Deze premie wordt uitgekeerd in de vorm van ecocheques. Ook dit jaar geeft het Fonds hierin administratieve ondersteuning aan de werkgevers.

Informeer ons indien u, als bedrijf, deze premie in een andere vorm aan u werknemers toekent.

...