Wat is tuinbouw?

Soms is er onduidelijkheid over welke activiteit nu behoort tot de tuinbouwsector en welke tot de landbouw.

In het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werden volgende werkzaamheden gecategoriseerd als zijnde tuinbouw:

Teelt met vermelding van het paritair comité (PC)

omschrijving

 

groenteteelt,witloofteelt(pc 145.60)

en paddenstoelenteelt (pc 145.70)

 

 

de groenteteelt (pc 145.60), met inbegrip van de speciale teelten, zoals de witloofteelt en paddenstoelenteelt (pc 145.70) (opgelet: aardappelteelt behoort tot de landbouwsector)

 

de fruitteelt (pc 145.50)

 

de fruitteelt (pc 145.50), met inbegrip van de speciale teelten, zoals druiven-, perziken- en aardbeidenteelt 

 

de bloemen- en sierplantenteelt

(pc 145.10) 

 

de bloemen- en sierplantenteelt (pc 145.10) alle specialiteiten inbegrepen (zie verder)

 

de boomkwekerij (pc 145.30)

 

de boomkwekerij (pc 145.30), met inbegrip van de rozen- en sierheesterteelt (zie verder) en de bosboomkwekerij (pc 145.32) 

 

de teelt van tuinbouwzaden (pc al naargelang de vrucht of teelt)

 

de teelt van tuinbouwzaden. Het subcomité dat van toepassing is, is dit met betrekking tot de teelt waarop de tuinbouwzaden van toepassing zijn

 

parken en tuinen

(pc 145.40) 

 

1. het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België (pc 145.40)

2. het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld (pc 145.40)

 

verrichten van onderzoek (pc al naargelang de vrucht of teelt waar het onderzoek op gebeurt)

 

het verrichten van onderzoek in verband met tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector (het subcomité dat van toepassing is, is dit in functie van het tuinbouwgewas waarop het onderzoek en de voorlichting betrekking hebben)

 

het sorteren van tuinbouwproducten 

 

de ondernemingen waarvan de hoofactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd paritair comité.

 

productie van potgrond, turf, schors  

(pc 145.10)

 

de productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten (pc 145.10), voor zover geen ander paritair comité bevoegd is  

 

kweken van graszoden (pc 145.30)

 

het kweken van graszoden (pc 145.30), voor zover het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk of het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is

 

het manueel oogsten (pc al naargelang de vrucht of teelt dat geoogst wordt)

 

het manueel oogsten van tuinbouwproducten (het paritair subcomité dat van toepassing is op het tuinbouwproduct waarop de oogst betrekking heeft)

 

verhuren en onderhouden van planten en bloemen  

 

het verhuren en onderhouden van planten en bloemen bij derden :

1. voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten (pc 145.40).

2. voor zover het verhuren en het onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen (pc 145.10) of boomkwekerij (pc 145.30) in functie van de  planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat.

 

snoeien van fruitbomen bij derden

(pc 145.50) 

 

het snoeien van fruitbomen (pc 145.50) voor rekening van derden. 

 

 

Boomkwekerij en de bloemen- en sierplantenteelt 

 

Wat de boomkwekerij en de bloemen- en sierplantenteelt betreft, wordt onder "telen" onder meer verstaan : het zaaien, planten, verspenen, oppotten, stekken, in vitro of anderzins vermeerderen, bemesten, forceren in bloei trekken, toppen alsook het verrichten van alle mogelijke andere of gelijkaardige werkzaamheden aan bollen, stekken, plantmateriaal evenals aan planten die men zelf geheel of gedeeltelijk teelt (d.w.z. plantmateriaal dat op het ogenblik van inkoop reeds een zekere ontwikkeling meemaakte).