Financiële tussenkomsten

Werkgevers en werknemers uit de groene sectoren hebben recht op een aantal financiële tussenkomsten.

Het paritair comité 145 gaf aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf, de opdracht om deze tussenkomsten uit te werken.

Wanneer u doorklikt vindt u uitleg over alle  tegemoetkomingen waarvoor ons Sociaal Fonds bevoegd is.

Om een financiële tussenkomst aan te vragen volstaat het gebruik te maken van de aanvraagdocumenten die u bij elk onderwerp vindt.

Wij zijn niet bevoegd voor de werkgevers en werknemers uit de sector van de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen. U kan hiervoor contact opnemen met onze collega's van het Sociaal Fonds voor de Aanleg en het Onderhoud van Parken en Tuinen.
 

Lees meer

Seizoenarbeid

In de tuinbouwsector kan een tuinbouwbedrijf gelegenheidspersoneel in dienst nemen om drukke periodes van arbeid op te vangen. Deze vorm van tijdelijke arbeid is onderworpen aan heel wat regelgeving:

1. Wie mag seizoenarbeid uitvoeren en tijdens hoeveel arbeidsdagen?

2. Aan welke formaliteiten moet de werkgever voldoen om een seizoenarbeider tewerk te stellen?

3. Welke rechten en plichten moet de seizoenarbeider zelf respecteren?

Op deze vragen en meer krijgt u hier een antwoord.

 

Belangrijke opmerking : seizoenarbeid is niet toegestaan in de subsector 145.04 Aanleg en Onderhoud van Parken en Tuinen.

 

Lees meer

Wetgeving

De tewerkstelling in de tuinbouw is onderworpen aan heel wat wetgeving. In dit onderdeel proberen wij zoveel mogelijk onderwerpen m.b.t. tewerkstelling in de sector toe te lichten. De soorten arbeid, seizoenarbeid, vaste arbeid en studentenarbeid komen aan bod net als de arbeidsvoorwaarden die afgesproken zijn in het paritair comité voor de tuinbouw.

Het opmaken van een arbeidsreglement is ook erg belangrijk, zodat uw werknemers de normen en gangbare arbeidstijden van uw bedrijf kennen. Een voorbeeld van een dergelijk reglement is helaas NIET MEER bij onze organisatie te verkrijgen. U kan zich hiervoor richten tot uw beroepsorganisatie of uw sociaal secretariaat.

 

 

Lees meer

Nieuwsbrief

Ontvangt u graag het laatste nieuws over onze werkzaamheden en de wijzigingen in de tewerkstelling in de tuinbouwsector in uw mailbox? Schrijf dan hieronder in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief